Skip to content

Klauzula Informacyjna Rodo

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: EURODIS Jolanta Pinet 89-203 Zamość, ul. Poznańska 16/18 NIP: 5541195087
/Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie firmy, pod numerem telefonu 523840142 lub adresem e-mail dyrekcja@eurodis.pl informuję, iż:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji zadań szkolnictwa

2. Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania powierzonego zadania,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej, a w szczególności: Sądy, Urząd Skarbowy, urząd miasta, oświata, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, banki, partnerzy świadczący usługi techniczne celem realizacji zadań. Możemy również przekazać Dane Osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. (Art. 15,16,17)

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia współpracy – sprzedażowej. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości sprzedaży i wysyłki procedur.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji Pozarządowym.

KONTAKT

ul. Poznańska 16-18
89-203 Zamość k. Bydgoszczy

Tel.: +48 52 384 01 42
Fax: + 48 52 384 57 47
Bezpłatny numer: 0 800 278 178

e-mail: info@eurodis.pl

2LOGO-ISO-9001