Skip to content

Polityka jakości

Firma Eurodis działa na rynku polskim od 1996 roku i reprezentuje najlepszych producentów IPE ( Individual Protection Equipment ) z całej Europy.

Głównym celem działalności naszej firmy jest dostarczanie środków ochrony indywidualnej oraz produktów z zakresu BHP w sposób konkurencyjny przy zapewnieniu wymaganej jakości wyrobów jak i świadczonych usług o najwyższym standardzie oraz dostarczenie wszystkim naszym Klientom maksymalnej satysfakcji ze współpracy z nami. Zadowolony i usatysfakcjonowany Klient jest kluczową wartością w naszej strategii oraz gwarancją sukcesu rynkowego.

Wymaganą jakość uzyskujemy  poprzez :

~ Zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania klienta.

~ Wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom.

~ Efektywne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 i nieustanne doskonalenie jego efektywności realizowane są poprzez:  

  • spełnienie wymagań, w tym wymagań prawnych i innych dla realizowanych procesów,
  • stałe monitorowanie i analiza zadowolenia naszych Klientów,
  • nadążanie za światowymi trendami w zakresie nowych rozwiązań technologicznych
  • stosowanie metod kontroli umożliwiających prowadzenie skutecznego nadzoru nad jakością realizowanych procesów,

~ Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i spełnianie wymagań.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz bycie liderem na rynku krajowym.

Pragniemy, aby te założenia pozwoliły na lepsze funkcjonowanie Przedsiębiorstwa oraz doprowadziły do pełnego zadowolenia naszych Klientów.

Zapewniamy, że cele i zobowiązania zawarte w polityce jakości są realizowane i utrzymywane na wszystkich szczeblach organizacyjnych naszej firmy.

Zamość k/Bydgoszczy , 17.01.2023 r.

KONTAKT

ul. Poznańska 16-18
89-203 Zamość k. Bydgoszczy

Tel.: +48 52 384 01 42
Fax: + 48 52 384 57 47
Bezpłatny numer: 0 800 278 178

e-mail: info@eurodis.pl

2LOGO-ISO-9001