40165 espuna ZARĘKAWKI SPAWALNICZE

OPIS:

Zarękawki z tkaniny preox/para-aramidowej o wykończeniu zmniejszającym palność, przeznaczone do ochrony przed różnymi zagrożeniami.

Nadaje się szczególnie na odzież ochronną przeznaczoną dla strażaków, do huty lub pracowników odlewni.

Chronią przed wysoką temperaturą. 

Długość zarękawka 45 cm.

NORMA:

Produkt odpowiada wymogom dyrektywy CEE / 89 / 686 : nieszkodliwy dla organizmu ludzkiego, wygodny, solidny.

Produkt odpowiada normom EN 340 (Odzież ochronna – Wymagania ogólne) i EN 470-1 (Odzież ochronna stosowana podczas spawania i technik pokrewnych).

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Wyposażenie ochrony indywidualnej kategorii II.

INSTRUKCJE MAGAZYNOWANIA I UTRZYMANIA:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze i wilgotności pokojowej, w pomieszczeniu zamkniętym i wietrzonym.

Brak szczególnych zaleceń co do utrzymania.

Regeneracja na odpowiedzialność użytkownika.

Nie gwarantujemy skuteczności produktu regenerowanego.

Branże:

Kategorie:

Zapytaj o produkt