PN-EN ISO 20349:2011E Ochrona przed czynnikami gorącymi

 

Obuwie nie podlegają regulacji tylko jednej normy. 

Można wyróżnić 3 typy obuwia potocznie nazywanego ochronnym:

- obuwie bezpieczne PN-EN ISO 20345

- obuwie ochronne PN-EN ISO 20346

- obuwie zawodowe PN-EN ISO 20347

Te trzy typy obuwia mogą charakteryzować się dodatkowymi właściwościami ochronnymi , które decydują o tym, czy obuwie jest przydatne w warunkach narażenia na kontakt z gorącym powierzchniami.

Symbolem HI znakuje się obuwie, które zapewniają ilzolację od ciepła.

Symbolem HRO znakuje się obuwie, które są odporne na kontakt z gorącym podłożem.

Norma PN-EN ISO 20349 jest stosowana do oceny ochrony obuwia przeznaczonego do ochrony przed czynnikami gorącymi.

Zgodnie z tą normą wśród obuwia, które chroni przed cząstkami roztopionego metalu można wyróżnić obuwie dla spawaczy oraz odlewników.

Obuwia dla spawaczy i odlewniką powinny spełniać wymagania obuwia bezpiecznego.

Jednak obuwie dla spawaczy może być obuwiem klasy I, czyli wykonanym ze skóry i innych materiałów, z wyłaczeniem obuwia całogumowego i całotworzywowegooraz kalsy II, czyli obuwiem całogumowym i całotworzywowym.

Natomiast obuwie dla odlewników może być tylko obuwiem klasy I.

Norma ta podaje szereg wymagań związanych z odpornością na działanie czynników gorących (odporności na działanie stopionych metali: żelaza, aluminium,  odporności na drobne rozpryski stopionych metali, izolacji spod od ciepła, zachowywania się wierzchu obuwia podczas palenia, odporności wierzchu na ciepło kontaktowe).

Dla odlewników stosuje się następujace symbole:

AL- odporność na duże ilości płynnego aluminium

Fe- odporność na duże ilości płynnego żelaza

Dla spawaczy stosuje się następujący symbol:

WG- oznacza on, że obuwie spełnia wymagania obuwia przeznaczonego dla spawaczy