PN-EN ISO 10819:2000P Drgania i wstrząsy mechaniczne

 

Drgania i wstrząsy mechaniczne

 

Norma ta stanowi dokument odniesienia przy poszukiwaniu nowych rozwiązań takich środków ochrony w celu zwiększenia liczby wzorów wprowadzonych do użytkowania.

Umożliwia ponadto testowanie nowych wzorów w różnych laboratoriach badawczych w jednolity sposób i orzekanie o zgodności ich właściwości z ustalonymi w normie wymaganiami.

Jednakże pozytywna ocena rękawic w wyniku testów ,,normowych, a w konsekwencji sklasyfikowanie rękawic jako antywibracyjnych, nie oznacza, że rękawice te będą jednakowo skuteczne przy pracy każdym narzędziem.

Ta sama rękawica może zupełnie inaczej zachowywać się w zależności od charakteru widma drgań generowanych przez narzędzie, wywieranych na narzędzie sił zacisku i nacisku, warunków środowiskowych, sposobu pracy i właściwości osobniczych pracownika.

Może się zdarzyć, że rękawice antywibracyjne w danej, konkretnej sytuacji nie ograniczą transmisji drgań w ogóle lub też ograniczają jedynie w minimalnym stopniu.