PN-EN 420 Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych

 

Norma Pn-EN 420 określa ogórny zarys tego, jak powinny być zaprojektowane i skonstruowane rękawice ochronne. Powinny one spełniać podstawowe funkcje, a więc być wygodne, funkcjonalne, nie szkodzić zdrowiu, a przede wszystkim być skuteczne.

Ich krój (np. szwy) nie powinien oddziaływać negatywnie na działanie rękawicy ochronnej. Współczynnik pH winien mieścić się w zakresie od 3,5 do 9,5

Rękawice winny być oznakowane w odpowiedni sposób, czyli za pomocą piktogramu. Bardziej szczegółowe i restrykcyjne  wymagania dotyczą rękawic elektroizolacyjnych oraz chirurgicznych.

Każde opakowanie rękawic winno zawierać instrukcję użytkowania, sposób składowania, transportu, przechowywania, czyszczenia oraz odpowiedniego postępowania z odpadami.

Rękawice ochronne podzielono na 3 kategorie:

  • Kategoria I mniejsze wymagania dotyczące ochrony
  • Kategoria II wymagana ochrona przed np. uszkodzeniami mechanicznymi
  • Kategoria III ochrona przed poważnymi urazami oraz zagrożeniami dla życia użytkownika np. obrażenia chemiczne

Poziom ochrony oznaczają cyfry od 0 do 4.

0- oznacza, że rękawica nie została poddana testowi

X- oznacza, że rękawica nie podlega danemu testowi