PN-EN 397+A1:2013-04E Przemysłowe hełmy ochronne

 

Powyższa norma określa wymagania jakie powinny spełniać przemysłowe hełmy ochronne oraz w jaki sposób powinny być one oznakowane.

Przemysłowe hełmy ochronne winny mieć wytłoczone lub odlane następujące informacje:

- numer normy (PN-EN 397 lub samo EN-397)

- nazwę albo znak identyfikacyjny producenta

- rok oraz kwartał produkcji

- typ hełmu- według określenia jego wytwórcy (na skorupie oraz na więźbie)

- rozmiar albo zakres rozmiarów (na skorupie oraz na więźbie)

Ponadto hełm powinien posiadać dodatkowe informacje:

- instrukcję użytkowania,

- instrukcję regulacji

- instrukcję montażu

- instrukcje czyszczenia

- instrukcję konserwacji

- instrukcję przeglądu oraz składowania

- instrukcję dezynfekcji

Hełm powinien być dopasowany do rozmiaru głowy jego użytkownika.

Jeśli w wyniku uderzenia nastąpi uszkodzenie skorupy lub więźby należy go wymienić na nowy.

Części składowe hełmu nie powinny być samodzielnie demontowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Na hełmy nie wolno nanosić farb, kleju, rozpuszczalników.

Każdy hełm musi mieć naklejoną etykietę, która stwierdza, że kask spełnia dodatkowe wymagania, takie jak:

- bardzo niska temperatura -20 stopni C lub -30 stopni C

- bardzo wysoka temperatura +150 stopni C

- elektroizolacyjność 440 Vac

- odkształcenie boczne LD

- odpryski stopionego metalu MM