PN-EN 374 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

 

Powyższa norma określa sposób ochrony osób używających rękawic przed działaniem chemikaliów lub mikroorganizmów.

Podstawowe pojęcia:

Przenikanie- polega na migrowaniu chemikaliów lub i mikroorganizmów przez materiał rękawicy ochronnej, np. szwy, dziurki i inne niedoskonałości rękawicy. Odporność na przesiąkanie rękawicy sprawdza się poprzez wykonanie badania nieszczelności z zastosowaniem powietrza i wody. 

Przesiąkanie- mierzy się czas do momentu przesiąknięcia rękawicy. Warstwy rękawicy, takie jak guma, czy plastik mogą nieskutecznie chronić ręce przed zagrożeniem. Dzieje się tak pod wpływem upływającego czasu noszenia rękawicy, która chłonie ciesz niczym gąbka.

Producent rękawic, które spełniają normę 374 powinien poinformować jakie czynniki chemiczne zastosował w swoich badaniach oraz określić poziom skuteczności.

Dzięki temu, osoby używające danych rękawic mogą właściwie dopasować rodzaj rękawic do stężenia substancji chemicznej występującej w ich zakładzie pracy.

SYMBOLE:

Specyficzna ochrona chemiczna   Ogólna ochrona chemiczna         

                                                                               

Kod literowy:

A- Metanol, B- Aceton, C- Acetonitryl,

D- Dwuchlorometan, E- Dwusiarczek węgla, 

F- Toluen, G- Dwuetyloamina, H- Czterowodorofuran,

I- Octan etylu, J- n-heptan, K- Wodorotlenek sodowy 40%, L- kwas siarkowy 96%

        Mikroorganizmy                       Ważne informacje

                                           

 

Poziomy skuteczności w zakresie odporności na przenikanie [1] 

 

 

Aby rękawica była zgodna z normą powinna spełniać wymagania poziomu 2.

Wybór odpowiednich rękawic ma ogromne znaczenie, ale jest niezwykle trudny.

Na ochronę wpływa wiele czynników zewnętrznych, takich jak np. temperatura.

Dlatego też tak ważny jest sposób przechowywania rękawic oraz ich dokładna obserwacja.

Należy bezzwłocznie poinformować przełożonego jeśli rękawice zmienią kolor, pękną, zmiękną lub się utwardzą.

Bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji użytkowania dostarczonej przez producenta.