PN-EN 12477:2005/A1:2007 Rękawice ochronne dla spawaczy

 

Rękawice ochronne dla spawaczy są zaliczane do kategorii II środków ochrony indywidualnej. Zgodnie z powyższą normą spawalnicze rękawice ochronne dzielą się na następujące grupy:

 - typu A (zapewniają spełnienie wymagań w zakresie właściwości ochronnym na wyższym poziomie)

- typu B (stosowane są do prac wymagających dużej zręczności, np. spawania TIG ( czyli spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych).

rękawice ochronne

Rękawice powinny ochraniać ręce oraz nadgarstki przed działaniem drobnych rozprysków stopionego metalu, oparzeniami powstałymi przy krótkotrwałym kontakcie z płomieniem oraz gorącym przedmiotem albo powierzchnią, ciepłem konwekcyjnym i promieniowaniem UV, które pochodzi od łuku oraz czynnikami mechanicznymi, takimi jak obtarcia, przecięcia i przekłucia.