OSHA 1910.147- kontrola energii niebezpiecznych (blokada/oznaczanie).

Powyższa norma dotyczy kontroli energii niebezpiecznych (blokada/oznaczanie).

Norma ta obejmuje serwis i konserwację maszyn i urządzeń, w których nieoczekiwane załączenia zasilania lub rozruchu maszyn i urządzeń, lub uwolnienie zgromadzonej energii, mogłoby zaszkodzić pracownikom.

Norma ta określa minimalne wymagania dotyczące charakterystyki zwalczania takich niebezpiecznych energii.

Blokady zabezpieczające/ oznakowania ostrzegawcze powinny:

- Być pojedynczo oznakowane;

- Być jedynymi urządzeniami sterującymi przepływem energii;

- Nie powinny być używane do innych celów; winny spełniać następujące wymogi:

powinny być odporne na działanie czynników środowiskowych, na które są narażone przez maksymalny spodziewany okres czasu, w jakim mogą one wystąpić.

Należy wybrać wersję materiałową najbardziej odpowiadającą potrzebom użytkownika.

Urządzenia zabezpieczające powinny być znormalizowane w obrębie danej maszyny przynajmniej w zakresie jednego z takich kryteriów, jak: kolor, kształt, rozmiar.

Muszą wskazywać tożsamość pracownika stosującego dane urządzenie.

 Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat normy OSHA 1940.147, zapraszamy na stronę internetową www.osha.gov