NF EN 1811+A1: DŁUGOTRWAŁY KONTAKT ZE SKÓRĄ

Zalecana metoda badania uwalniania się niklu z produktów przeznaczonych do bezpośredniego i długotrwałego kontaktu ze skórą.