NF EN 14328: ODZIEŻ OCHRONNA

Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem.Wymagania i metody badania.