EN ISO 15090 - OBUWIE STRAŻACKIE

Klasy:

Klasa I - Obuwie ze skóry lub innych materiałów, z wyłączeniem obuwia gumowego i polimerowego

Klasa II - Obuwie w całości wykonane z gumy lub polimeru

 

Typy:

Typ 1 - Odpowiedni do ratownictwa ogólnego (przykład Typ 1, HI1), tłumienia ognia (przykład Typ 1, HI2), akcji gaśniczych przeciwpożarowych obejmujących pożar w paliwach roślinnych, takich jak lasy (przykład Typ 1, HI3), uprawy, plantacje, trawa lub ziemia uprawna.

Typ 2 - Odpowiedni do ratownictwa pożarowego (przykład Typ 2, HI2), tłumienia ognia i ochrony mienia w budynkach, zamkniętych konstrukcjach (przykład Typ 2, HI3), pojazdach, statkach lub podobnych obiektów które biorą udział w pożarze lub sytuacji awaryjnej.

Typ 3 - Nagłe wypadki związane z niebezpiecznymi materiałami, obejmujące uwolnienie lub potencjalne uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska, mogące spowodować utratę życia, obrażenia pracowników lub uszkodzenie mienia i środowiska. Odpowiednie także do ratownictwa pożarowego, tłumienia ognia i ochrony mienia w samolocie, budynkach, zabudowanych budynkacj, pojazdach, statkach lub innych nieruchomości, które biorą udział w pożarze lub w sytuacji awaryjnej.